• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • Gaz Klorlama Sistemleri
    • Proje & Ekipman & Montaj
    • Kimyasal Dozaj Sistemleri
    • İmalat & Montaj & Devreye Alma

Ozonlu Su ile Yapraklı Sebzelerden Pestisit Kalıntılarının Giderimi

Ozonlu Su ile Yapraklı Sebzelerden Pestisit Kalıntılarının Giderimi

Organofosfor (OP) böcek ilaçları, böcek ve böcek grubunda sebze ve meyveler üzerindeki zararlıları kontrol etmek için en yaygın olarak kullanılanlardır.

Tayland sebzelerinde OP, maksimum kalıntı limitlerini aştığı tespit edildi. Bu nedenle çalışma, yaprak ve yapraksız sebzelerde ozon seviyelerinin (600 mg / s ve 1.000 mg / s) ve temas sürelerinin (20, 30 ve 40 dakika) farkıyla OP kalıntılarının yüzde olarak çıkarılmasını araştırmayı amaçlamaktadır. Beş çeşit yaprak sebze Çin lahanası, marul, lahana, maydanoz ve Vietnam kişnişiydi. Beş tür yapraksız sebze zencefil, salatalık, börülce, brokoli ve soğandı. Sonuçlar, ozon seviyeleri ve temas sürelerinin farkının, marul, lahana ve börülce içindeki OP'lerin çıkarılmasının etkinliği üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. ortalama 20-40 dakikalık temas sürelerinde OP'lerin ortalama yüzdesini dikkate alırsak, 1.000 mg / s'deki ozon seviyeleri yaprak sebzeleri için ortalama% 65.1 ± 12.4 ve olmayan sebzeler için% 78.4 ± 15.6 yaprak sebze.

Ozon suyu kullanarak sebzelerde OP'lerin çıkarılmasının etkinliğinin, sebzelerdeki OPs kalıntılarının kimyasal yapısına, ozon ve sebze matrisinin seviyelerine ve temas sürelerine bağlı olduğu sonucuna varılabilir.

Sebzeler sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır ve vitaminler, potasyum ve lifler de dahil olmak üzere çeşitli besinler sağlar. Öte yandan, çiftçiler zararlıları öldürmek ve tarımsal verimliliği artırmak için böcek ilacı kullanmaktadır.

Organofosfor (OP) böcek ilaçları, böcek ve böcek grubunda sebze ve meyveler üzerindeki zararlıları kontrol etmek için en yaygın olarak kullanılanlardır. Tayland sebzelerinde OP tespit edildi ve maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) aşıldığı saptandı Sapbamrer ve Hongsibsong [1] çiftliklerdeki pazarlar ve bir süpermarketteki sebzelerde OP kalıntılarını araştırdı.

Çiftlik örneklerinde tespit edilen en yaygın OP pestisitlerini klorpirifos, malathion, monokrotofos, diazinon, ometoat ve dikrotofos olarak buldular. Piyasa örneklerinde tespit edilen en yaygın OP pestisitler klorpirifos, diazinon, paration-metil, profenofos, primifos-etil ve fenitrotiyondur.

Süpermarket örneklerinde tespit edilen OP pestisitleri klorpirifos ve diazinon idi. Buna ek olarak, Wanwimolruk ve ark. [2]. çiftliklerinde pestisit kalıntılarını araştırdıklarında, alınan numunelerin% 59.3'ünün ve pazarlardan% 13.2'sinin MRL'nin üzerinde OP kalıntıları olduğunu buldular.

Çin yerel pazarlar ve Tayland süpermarketlerinde lahana, pakchoi ve çin lahanası için %48 (yerel pazarlar) ve %35 (süpermarketler); Pakchoi için %71 (yerel pazarlar) ve %55 (süpermarketler); % 42 (yerel pazarlar) ve %49 (süpermarketler) MRL'yi aşan pestisit kalıntılarına sahipti.

Pestisitlerin sürekli kullanımı ekosistem ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır [2]. OP'lerin akut toksisitesi, sinir sisteminin asitilkolinesterazının inhibe edilmesiyle ortaya çıkar, bu da asiltilkolin (ACh) fazlalığına yol açar ve sinir uçlarında sinir impuls iletimine müdahale eder. Zehirlenme belirtileri tükürük, aşırı terleme, bulantı, kusma, karın krampı, baş ağrısı ve halsizliktir [3]. Epidemiyolojik çalışmalar ayrıca OP'lere maruz kalmanın, çocuklarda nörogelişim ve olumsuz sağlık sonuçları üzerinde yetişkinlerde nörolojik bozukluklar ve DNA hasarı üzerinde etkili olduğunu göstermiştir [4,5].

Sebzede OP kalıntılarını su, tuz çözeltisi, demirhindi çözeltisi ve kabartma tozu ile yıkamak gibi çeşitli geleneksel yöntemler vardır.

 

 

KAYNAK 

Removal of Organophosphorus Pesticide Residues in Leaf and Non-leaf Vegetables by Using Ozone Water
Surat Hongsibsong [a] and Ratana Sapbamrer* [b,c]
[a] Environment and Health Research Unit, Research Institute for Health Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand.
[b] Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200 Thailand.
[c] School of Medicine, University of Phayao, Phayao, 56000 Thailand.
* Author for correspondence; e-mail: lekratana56@yahoo.com; lekratana56@gmail.com

ABSTRACT

Organophosphorus (OPs) pesticides are the most widely used in the group of insecticides to control pests on vegetables and fruits. OPs were detected in vegetables of Thailand exceeding the maximum residue limits. Therefore, the study aims to investigate percentage removal of OPs residues at the difference of ozone levels (600 mg/h and 1,000 mg/h) and the contact times (20, 30, and 40 min) in leaf and non-leaf vegetables. Five types of leaf vegetables were Chinese cabbage, lettuce, kale, parsley and Vietnamese coriander. Five types of non-leaf vegetables were ginger, cucumber, cowpea, broccoli and onion. The results were found that the difference of ozone levels and the contact times had an effect on efficiency of OPs removal in lettuce, kale, and cowpea. the Considering average percentage of OPs removal in average contact times of 20-40 min, ozone levels at 1,000 mg/h had the highest percentage of OPs removal in an average of 65.1±12.4% for leaf vegetables and 78.4±15.6% for non-leaf vegetables. It can be concluded that the effectiveness of OPs removal in vegetables by using ozone water depended on the chemical structure of OPs residues in vegetables, levels and contact times of ozone and matrix of vegetables.