• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • Gaz Klorlama Sistemleri
    • Proje & Ekipman & Montaj
    • Kimyasal Dozaj Sistemleri
    • İmalat & Montaj & Devreye Alma

Klor Ozon Jeneratörü (Karışık oksidan) sistemi ile Ozon Sisteminin karşılaştırılması (MOS vs Ozone)

MOS (Karışık oksidan - hipoklorit üretim) sistemi  ile Ozon Sisteminin karşılaştırılması (MOS vs Ozone) 

  MOS Ozon
Güvenlik       Tehlikeli bir madde değildir.
Konsantrasyonu izin verilen eşik değerlerin altındadır.
Sadece tuz, su ve elektrik kullanarak üretim yapar. 
İşletmesi güvenlidir. 
Güvenlik eğitimi veya ekipmanı gerektirmez.   
Tehlikeli bir maddedir. 
Düşük konsantrasyonları dahi göğüs ağrılarına neden olabilir. Akciğerlere zarar verir. Boğaz tahrişlerine yol açar. Kronik olarak solunması durumunda astıma neden olabilir. 
OSHA nın izin verdiği limit değeri 0,1 ppm (Günde 8 saat ve 5 günlük çalışma periyodu için ) , 15 dakika sürekli temas durumunda ise izin verilen değer 0,3 ppm'dir. 
Doğru yapılmayan dozaj işlemleri ciddi korozyonlara ve çalışan kişilerin risk almasına neden olur. 

Fazla Kimyasal
Kırma    

Gerekmez Sağlık sorunları nedeni ile fazla ozonun güvenli bir şekile yok edilmesi gerekir. 
Bu işlem:
- Katalitik dönüşüm
- Aktif karbon filtreleri  ( Karbon tüketir)
- Termal kırma ( 300C ye ısıtarak)
- UV radyasyonu kullnılarak 254 nm de yapılabilir. 
Dayanıklılık    MOS 2-3 gün bekletilebilir. 

Ozonun 18 saat gibi bekleme süresi vardır. 
Bakiye Dezenfektan Stabil klor kimyasalı sağlar. 

Bakiye dezenfektan sağlayamaz.
İkincil olarak klor dozajı yapmak gerekir. 
Uzun borulama içeren sistemlerde efektif değildir.  Dozaj miktar arttırıldığında enjeksiyon noktasında korozyona neden olur. 
Etkisi    E.Coli, Lejyonella, Pseudomonas, Streptokok, Klostridyum, Giardia, Kriptosporidyum gibi bakterilere etkilidir. 
Konsantrasyon - zaman ihtiyacı ozon ve klordioksite benzer .
E.Coli, Lejyonella, Pseudomonas, Streptokok, Klostridyum, Giardia, Kriptosporidyum gibi bakterilere etkilidir. 
Bakiye dezenfektan uygulanmaz ise bakteriler tekrar ürerler. 
Ozon çözünürlüğü su sıcaklığına aşırı bağımlıdır. Yaz aylarında suyun ısınması ve su ihtiyacının artması durumunda işletme sıkıntılarına neden olur. 
Biyofilm Büyümesi Biyofilm kontrolü mükemmeldir. 
Tekrar oluşmasını ve büyümesini engeller. 

Büyük organik moleküller içeren sularada biyofilm büyümesini arttırabilir. 
DBP oluşumu Bromat ya da klorit oluşturmaz
TTHM oluşturur, ancak klorlamaya göre %30-50 daha düşük bir oranda. 
Suda bromit var ise bromat oluşturur. (özellikle pH seviyesi >6,5 ise)
Bromat maksimum değeri 10 ppb olmalıdır
TTHM oluşturmaz 
Tat    Mükemmel tat
Amonyak ve fenollerle reaksiyona girmez
Bu nedenle koku ve tat oluşmaz.
Mükemmel
MikroÇöktürme Ön arıtmada mikroçöktürme sağlar. 
Çöktürme verimini arttırır. Bulanıklığı azaltır. Koagülant gereksinimini azaltır. 
THM oluşumu azalır. 
Ön arıtmada mikroçöktürme sağlar.
Çöktürme verimini arttırır, bulanıklığı azaltır.  Koagülant gereksinimini azaltır. Yüksek oranlarda dozlanırsa bu etkileri sağlar. Dozajın azalması mikroçöktürme verimini negatif etkiler.