• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • Gaz Klorlama Sistemleri
    • Proje & Ekipman & Montaj
    • Kimyasal Dozaj Sistemleri
    • İmalat & Montaj & Devreye Alma

MOS ile Gaz Klor Sisteminin Karşılaştırılması

Klor Jeneratörü ile Gaz Klor Sistemi Karşılaştırılması
Tuzlu Sudan Karışık Oksidan Üretim Sistemi ile Gaz Klorlama Sisteminin Karşılaştırılması / Chlorine_Gas_vs_MOS ( Mixed Oxidants)

 
Karışık Oksidanlar
Klor Gazı
Dezenfeksiyon 
2-10 kat daha efektif
Cryptosporidium ve giardia üzerinde etkili
Hızlı dezenfeksiyon
Düşük dozaj yeterlidir
Belli mikroorganizmalar için etkili
Cryptosporidium ve giardia üzerinde etkisiz
Daha çok zaman ve dozaj gerektirir
Klor bakiyesi 
Tüm dağıtım sisteminde daha stabildir
25 mil boyunca suda kalabilir
%30 a kadar daha düşük dozaj ile istenen bakiye sağlanır
Amonyağa ya da ara istasyonlara ihtiyacı ortadan kaldırır.
Sistem boyunca değişkenlik gösterir
Aynı bakiyeyi yakalamak için daha yüksek dozaj yapmak gerekir
Dağıtım sistemi boyunca Amonyağa ya da ara istasyonlara ihtiyaç duyar
DBP 
THM oluşumunu ½-1/5 oranında azaltır
Klorat ve bromatlar Maksimum kirletici seviyesinden düşüktür
Klorit oluşturmaz
Organik yüzeysel sularda TTHM oranı Maksimum kirletici seviyesinden yüksektir.
Şartnameler
Taşıma kurallarına uymak gerekmez
Risk Yönetimi  planlaması ya da Proses Güvenliği Yönetimi gerektirmez
Güvenlik ekipmanı ya da eğitim gerektirmez
Amerika Çevre Ajansı’nın su şartnamelerine uyar
EPA Yüzeysel suların arıtılması kontrol ve önleme şartlarına uyar
Gaz silindirlerinin taşıma kurallarına göre taşınması gerekir
Sahada yüksek miktarda depolandığında Risk Yönetimi  planlaması ya da Proses Güvenliği Yönetimi gerektirir.
Özel solunum aparatı, takım halinde çalışma, Tehlikeli maddelerde güvenlik eğitimi gerektirir.
Cryptosporidium gideremediğinden Yüzelsel su arıtma şartlarına uymaz
Güvenlik
Tuzlu su kullanılır
9-12 VDC elektrik gerektirir
Sorumluluğu azaltır
Güvenlik eğitimi gerektirmez
Çalışanlar için özel elbise gerektirmez
Ekipman korozyonu yoktur
Operatör ve toplum güvendedir
Hidrojen gazı elektrolizden dolayı oluşur ve güvenli şekilde havalandırma ile dışarı atılır.
Güvenli su – daha az DPB oluşumu ve mikroorganizma
Basınç altındaki gaz potansiyel tehlike oluşturur
Gaz kaçağı ile zehirlenme riski vardır
Klor yanıkları oluşabilir
Operatör ve toplum için tehlikelidir.
Sorumluluk yüksektir
Güvenlik ekipmanı ve güvenlik eğitimi gerektirir
Korozyon problemi yaratır
Tat ve Koku
Mükemmel tat
Amonyak ile reaksiyon
Fenol oluşmaz
Alg problemleri azaltılır
Kırılma noktası klorlaması ile Di ya da trikloramin oluşturmaz
H2S okside eder
Yüksek dozajda da hi klor tadı alınmaz
Klor tadı ve kokusu duyulur
H2S tadı ve kokusunu gideremez
Kullanım
Kolaylığı 
Hücreler 5 yılda bir değiştirilir. Değişim 10 dk sürer
Oksidanlar kullanıldığı için bozulma olmaz
İyonik membranlar kullanılmaz
Gaz değişimi venturi ile yapılmaz
Kompleks değiştirme ve temizleme prosesi yoktur
Emniyet kolu gerekmez
Devreye almada su sistemi MOS ile yıkanmalı ve borudaki biyofilm oluşumu giderilmelidir
Komplike güvenlik eğitimi gerektirir
Periyodik temizleme ve gaz venturi enjeksiyon sisteminin değişimi söz konusudur
Korozyona neden olur 
Ön arıtma 
Mikroflokülasyon da ozon gibi davranır
Koagülant tüketimini %40' a kadar azaltır
Florid dozajına ihtiyacı azaltır
Çöktürme zamanlarını azaltır
Bulanıklığı azaltır
Filtre çalışmasını hızlandırır
Tesis kapasitesini arttırır
Çamur üretimini azaltır
Ön arıtma için kullanılabilir ancak yüksek oranda TTHM oluşumuna neden olur
Demir ve 
Mangan
Demir ve manganı oksitleyebilir
KMnO4 kullanımını ortadan kaldırabilir
Düşük dozaj ile ve temas süresi ile giderimi sağlar
Giderimden önce askıdaki maddeler  filtre edilmeli ya da çöktürülmelidir
Demir ve manganı oksitlemede düşük oranda etkilidir
Maliyet 
İlk yatırımı yüksektir
İşletme maliyeti düşüktür
İlk yatırımı düşüktür ( scrubber dahil edilmez ise) işletme maliyeti yüksektir.