• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Gaz Klorlama Sistemleri
  • Proje & Ekipman & Montaj
  • Kimyasal Dozaj Sistemleri
  • İmalat & Montaj & Devreye Alma

Klordioksit ile Dezenfeksiyon

Klordioksit Jeneratörleri

 <h1>Klordioksit Jeneratörleri</h1>

Klordioksit dezenfektan olarak sıvı klordan daha yüksek verimlilik özelliğine sahiptir. 

Daha etkilidir ve dezenfeksiyon prosesi sonunda zarar verici yan ürünler oluşturmaz. Uçucu olması sebebi ile yerinde üretilmesi tercih edilir. 

Sistem kapasitesine ve dezenfeksiyon derecesine göre sistemler seyreltilmiş ya da konsantre solusyonlar ile kullanılabilir. 

Klordioksit üretim prosesi 

1) Hipoklorit Asit Prosesi

  5 NaClO2  +  4 HCl   --->    4 ClO2      +     5 NaCl      +      2 H2O

  (7.5%)          (9.0%)  yaklaşık. 10 dk Oran: 85 – 90%

 • Klordioksit: 15 – 20 g/litre; hemen seyrelir < 6 g/l

2) Klor-klorür prosesi

  NaClO2  + Cl2 ---> 2 ClO2  + 2 NaCl 

  (24.5%)  (≥ 3 g Cl2/litre)  yaklaşık. 5 dk   Oran : maks. 98%

 • Klor ve klordioksit arasındaki ilişki ayarlanabilir
 • Klordioksit: 15 – 20 g/litre; hemen seyrelir < 6 g/l

3) Peroksit süfat – klorür prosesi

2NaClO2  + Na2S2O8--->    2 ClO2  +  2 Na2SO4

      yaklaşık. 24 sa  Oran: yaklaşık. 100%

•Klordioksit:  < 6 g/l 

Easyzon ise aşağıdaki metot ile çalışır :

5 NaClO2  +  4 HCl  -->  4 ClO2  +  5 NaCl  +  2 H2O

EASYZON 5:    2 g/l  (0.2%)

EASYZON D:  20 g/l  (2.0%)
≤ 2 g/l seyreltik

EASYZON C:  20 g/l  (2.0%) ≤ 2 g/l seyreltik

Klordioksitin; 

Organik maddelerle reaksiyonu:

 • Aldehit, keton, terpen, doymamış yağ asitleri, fenol
 • TOK ile yavaş reaksiyon (gecikmiş tüketim); TOK < 2.5 mg/l
 • Yüksek içerikli hümik bileşenler klorüre dönüşebilir

Alkali aralıklarda klorür ve klorat oranları:

2 ClO2 +   OH- --> ClO2-  +  ClO3-  +   H+   (pH > 8)

Not: pH azaldığında (normalde yaklaşık. 0.02) fazla HCl oluşur. Bu nedenle, sudaki minimum karbon oranı 5°dH olmalı.

Anorganik maddeşerşe reaksiyon (klor tüketimi):

Fe2+   :  1 mg Fe -  1.2 mg ClO2 tüketir

Mn2    :  1 mg Mn - 2.5 mg ClO2 tüketir

NO2-   :  1 mg nitrit - 2.9 mg ClO2 tüketir

S2-     :  1 mg sülfit - 2.1 mg ClO2 tüketir

-Klor su içeren maddelerle reaksiyona girer:

ClO2  +  e-  -->ClO2-  (redüksiyon)

ClO2 patlama riski 

 Klordioksitin patlama riski

Klordioksit suda aşağıdaki gibi çözünür:

6 ClO2  +  3 H2O  →  3 HClO2  +  3 HClO3

3 HClO2  →  HCl  +  2 HClO3

6 ClO2  +  3 H2O  →  HCl  +  5 HClO3

HClO2Kloröz asiti  (klorür)  -- HClO3Klorik asit  (klorat)

İçmesuyu izin değeri: Arıtma sonrasında maks. 0.2 mg/l klorür (maks. 0.2 mg ClO2 /l )

DIN EN 12671: “0.5 g/l ve 2 g/l seyreltik çözeltilerde, gölgede depolama ile, klordioksit birkaç saat stabildir. Depolama sürelerini 30 dakikadan kısa tutmak önerilir.“

Avantajlar

 • Klorlama prosesi gibi THM, bromat, kloramin ve AOX oluşturmaz
 • Güvenli dezenfeksiyon sağlar (klordan iyi), uzun süreli etki gösterir
 • Dağıtım sisteminde klordan daha stabildir
 • Klordan daha az koku ve tat etkisi bırakır
 • Dezenfeksiyon ph değerinden bağımsızdır (pH: 4 – 10)
 • Uzun süreli biyofilm giderimi sağlar
 • Sadece suda organik madde var ise süreç yavaştır.
 • Tamamen geliştirilmiş ve denenmiş teknik
 • Klordioksitin avantajları
 • Yüksek ph değerlerinde de etkili
 • Klordan daha yüksek dezenfeksiyon potansiyeli
Dezavantajları
 • Kullanıma göre arttırılabilir kapasite
 • Sadece yerinde üretim yapılabilir 
 • Klorit oluşturma (GW içme suyu için : 0.2 mg/l)
 • Güvenlik riski (tehlikeli maddeler)
 • Maks. 50 °C sıcaklığa kadar kullanılabilir
 • Alkali durumlarda klorür ve klorat oranları değişir
 • ClO2 buharlaşabilir
 • Amipler içinde Legionella giderilemez 

Güvenlik Önlemleri

 • Kuru sodyum klorit yanabilen malzemelerin alevlenmesine neden olur
 • Kumaş ile kurulamayınız
 • Klordioksit ile kirlenmiş tüm elbiseleri yıkayınız
 • Asla asit ile sodyum kloriti reaktör dışında karıştırmayınız
 • Tüm boruları işaretleyiniz
 • Bağımsız toplama tankları kullanınız
 • Kaçakları fazla miktarda su ile gideriniz
 • Jesco VBG65 “suyun klorlanması” kılavuzuna uyun
 • Malzeme ve enstrümanlar
 • İşaretler
 • Eğitim ve bakım 

DİKKAT : Sodyumklorit ile klor gazı ve asitler ölümcül tehlike yarattıklarından bu iki kimyasal için aynı kaplar, drenaj hatları, emiş ve basma hatlarının kullanılması risklidir !  

Sodyum klorit + Klor gazı   ---Aşırı toksik

Sodyum klorit + Asit  ------Klordioksit gazı


Dozaj Noktası : 

Klordioksitin dozaj noktasında borular plastik olmalı ya da dozajın yapılacağı noktada boru su akışının geldiği kısma doğru 0,5 metre, klordioksit ile karışımın olduğu yerden sonra 1,5 metre plastik kaplı olmalıdır. 

Klordioksit ile içmesuyu uygulaması

 • Debiye oransal dozlanabilir
 • Online ölçüme göre dozlanabilir
 • Max. Miktar 0.4 g/m³ olmalıdır
 • Arıtmadan sonra Max. Miktar 0.2 g/m³ olmalıdır
 • Su Sıcaklığı < 50 °C olmalıdır 
 • Eski solüsyon dozlanmamalı . 
 • Solusyonu nötralize edilmemeli. 
 • Ya da deşarj edilmemelidir.