• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/Hidrodos?ref=hl
  • Gaz Klorlama Sistemleri
  • Proje & Ekipman & Montaj
  • Kimyasal Dozaj Sistemleri
  • İmalat & Montaj & Devreye Alma

Arıtma Sektörü

 WWTP Atıksu Arıtma TesisiArıtma sektöründe Hidrodos, suların ve atıksuların dezenfeksiyonu ve kimyasal enjeksiyon sistemlerine dair sistem tedariği, sistemlerin rehabilitasyonu ve anahtar teslim uygulamalar yapmaktadır. 


Arıtma sektörü proseslerine özel olarak uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 
 Gaz klorlama sistemi - klorinatör odası

Gaz Klorlama Sistemleri

İçmesuyu arıtma tesislerinde ön ve son klorlama ile dezenfeksiyon amacı ile 


UV (ultraviyole) dezenfeksiyon sistemleri
 
UV ile Dezenfeksiyon Sistemleri

İçmesuyu ve atıksu arıtma tesislerinde çıkış suyunun dezenfeksiyonu amacı ile  Ozon Jeneratörleri Ozon ile Dezenfeksiyon

Ozon ile Dezenfeksiyon Sistemleri

İçmesuyu tesislerinde demir mangan giderimi, organik madde oksidasyonu ve dezenfeksiyon amacı ile  Kimyasal Dozlama Skid Sistemleri  
Kimyasal Dozlama Skid Sistemleri

Arıtma tesisinde kullanılan kimyasalların güvenilir şekilde dozajını sağlamak amacı ile  Koku Kontrol Üniteleri 

· Atıksu arıtma tesislerinde;
· Atıksu pompalama istasyonlarında – Terfi merkezleri;
· Düzenli katı atık depolama tesislerinde;
· Kompost tesislerinde ;
· Atıksu arıtma tesisi çamur kurutma proseslerinde kullanılır. Dozaj Pompaları
Dozaj Pompaları 

· Polielektrolit, FeCl3, PAC, Kireç, Sodyum Hipoklorit, Antiskalant, Asit, Kostik gibi arıtma kimyasalları için dozaj pompaları


 Kuru Madde Hazırlama Üniteleri
Kuru Madde Hazırlama Üniteleri


· Polielektrolit, PAC, Kireç, Potasyum Permanganat
gibi kuru malzeme hazırlama üniteleri
 

 Ölçüm ve Kontrol Sistemleri
Ölçüm ve Kontrol Sistemleri

· pH Metre
· ORP Metre
· İletkenlik Ölçer
· Bulanıklık Ölçer
· Bakiye Klor Ölçer
· Oksijen Metre
· Debimetre 
· Seviye Ölçer